Ống thông khí vi lượng hiệu quả cao RCT

Ứng dụng:

1 hệ thống xử lý nước thải đô thị.
2 loại nước thải công nghiệp khác nhau.
Mỗi loại nước thải và ozone khuếch tán.
4 bùn lắng.
50 trong số 5 bể nuôi cá ao nuôi.
6 Kawa Kawashio n Bo khí.

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam