MH hyperboloid mixer

  • Công suất:                           0.75kW-7.5kW
  • Diện tích dịch vụ:                 1-22m
  • Đường kính của cánh quạt: 500mm-2800mm
  • Chất liệu:                              SUS304

Ứng dụng:

  1. Máy trộn Hyperboloid được ứng dụng rộng rãi trong môi trường
  2. Bảo vệ, hóa học, năng lượng và công nghiệp nhẹ nơi
  3. Chất rắn, lỏng và khí đang chảy, đặc biệt là trong quá trình xử lý nước thải của lượng mưa kết tủa
  4. Bể, ao cân bằng, ao k an khí, ao nitrat,
  5. Và ao denitrifying.Nếu máy trộn là khô loại cài đặt, nó đặc biệt phù hợp với môi trường với nhiệt độ cao, nồng độ cao và chất lỏng ăn mòn.

Đặc tính:

1. So với máy trộn lưỡi truyền thống, MH có tính năng hòa trộn bình đẳng, hiệu quả cao, tiêu thụ năng lượng thấp và không có vùng chết.
2. Cấu trúc đơn giản và dễ lắp đặt và bảo trì.
3. Sử dụng đặc biệt cho việc xử lý nước như trộn nước thải và các hóa chất.
4. Bánh cánh diện tích bề mặt lớn, được trang bị công suất nhỏ, tiết kiệm năng lượng.

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam